VITA

Sandwich

KHALID IBN AL WALID KATIKA VITA VYA MUTA

Yiomyokea khalid Ibn al walid katika vita vya Muta

Sandwich

HISTORIA YA VITA VYA MUTA

hii ni historia ya vita vya Muta. Katika makala hii utajifunza sababu ya vita hivi na yaliyojiri katika uwanja wa vita.