MATEBDO YA HIJA NA UMRA


  1. Ihran na Nia ya kuhirimia Umra

  2. Talbiya

  3. Tawaf

  4. Kusa'i

  5. Siku ya Tarwiyya

  6. Siku ya Arafa (mwezi 9, Dhul-Haji)

  7. Kulala Muzdalifa

  8. Siku ya Kuchinja (10 Dhul-Hija)

  9. Siku za Tashriq (Ayyamut Tashriq)

  10. Tawaful Widaa (Tawaf ya Kuaga)