Sababu nyengine zilopelekea kushushwa kwa suratul ikhlasNamba ya swali 003

Makafiri wa Maka walitaka kujuwa sifa za Mungu mmoja wa Muhammad, ambapo wao wana miungu zaidi ya 360 lakini shida zao haziishi. Inakuweje leo Mungu mmoja atoshe? Hivyo wakataka kumjua sifa zake ndipo sura hii ikashushwsNamba ya swali 003

AhsanteNamba ya swali 003

Ahsante pia, usisite kutembelea tovuti yetu. www.bongoclass.comNamba ya swali 003

biidhnillaah inshallah tuko pamojaNamba ya swali 003