HISTORIA KATIKA UISLAMU NA HARAKATI ZA DINI  1. HISTORIA YA MTUME MUHAMMAD (S.A.W)

  2. MATUKIO MAKUU MUHIMU KATIKA HISTORIA YA UISLAMU

  3. HISTORIA ZA MITUME MANABII NA WATU WEMA NA WAOVU

  4. MTUME MUHAMMAD KATIKA HARAKATI ZA KULINGANIA DINI

  5. HISTORIA YA MAKHALIFA WANNE

  6. HISTORIA YA MATABIINA NA TABII TABIINA