DAWA

Sandwich
NI UPIBUTARATIBU WA KUINGIA EDA NA KUTOKA EDA

Katika uislamu hakuna sheria ya mwanamke kuingizwa eda na kutolewa eda kama ilivyozoeleka. Endelea na post hii ujifunze zaidi

Sandwich
TARATIBU ZA EDA YA KUFIWA KATIKA UISLAMU

Hapa utajifunza taratibu za kukaa eda kwa mwanamke ambaye amefiwa na mume.

Sandwich
TARATIBI ZA MALEZI YA WATOTO WADOGO BAADA YA TALAKA KATIKA UISLAMU

Endapo mke na mume wameachana na hali ya kuwa mke ana watoto wachanga. Je uislamu unasemaje kuhusu taratibu za malezi?

Sandwich
NI IPI HUKUMU YA KUTOA TALAKA HALI YA KUWA UMELAZIMISHWA AU UKIWA UMERUKWA NA AKILI

Endapo mtu atamuacha mke pasi na ridhaa yake yaani amelazimishwa ama amemuwacha wakati amerukwa na akili. Je ni ipo hukumu yake.

Sandwich
HUKUMU YA TALAKA ILIYOTOLEWA KABLA YA TENDO LA NDOA

Endapo mtu atamuacha mke wake kabla hata ya kukutana kimwili, basi talaka hii itahukumiwa kwa namna hii.

Sandwich
TARATIBU ZA KUTALIKI KATIKA UISLAMU.

Hapa utajifunza taratibu zinazofuatwa wakati wa kukusudia kumuacha mke. Pia utajifunza sababu za kiwepo kwa eda baada ya kuachwa mwanamke.

Sandwich
AINA MBILI ZA TALAKA ZISIZO NA REJEA KATIKA UISLAMU

Huwezi kuruhusiwa kumrejea mke endapo utamuacha kwa talaka hizi mbili.

Sandwich
ZIJUWE AINA KUU 6 ZA TALAKA KATIKA UISLAMU

Talaka zimegawanyika katika makundi mengi. Katika somo hili utakwenda kukifunza aina kuu za talaka katika uislamu.

Sandwich
JE NI NANI MWENYE HAKI YA KUTALIKI

Hapabutajifunza endapp mwanamke anahitaji kuachwa ni nini anatakiwa afanye.

Sandwich
JINSI YA KUFANYA SULUHU KATI YA MUME NA MKE.

Post hii inakwenda kukufundisha kuhusu jinsi ya kufanya suluhu katika ndoa.

Sandwich
NI NINI MAANA YA TALAKA KATIKA UISLAMU

Post hii inakwenda kukufundisha maana ya neno talaka katika uislamu kisheria na kilugha.