MAGONJWA

Sandwich
HAKI ZA MUISLAMU KWA MUISLAMU MWENZIWE

Hizi ndio haki kuu tano unazopasa kumpatia Muislamu mwenzio.

Sandwich
FADHILA ZA KUJENGA MSIKITI

Kuna malipo makubwa kwa ambaye amejenga msikiti kwa ajili ya kuoatavradhi za Allah.

Sandwich
YALIYO HARAMU KWA MWENYE HADATHI KUBWA.

Post hii inakwenda kukufundisha kuhusu mambo ya haramu kwa mwenye hadathi kubwa

Sandwich
HADATHI YA KATI NA KATI

Posti hiibinakwenda kukufundisha kuhusu hadathi ya kati na kati.

Sandwich
MAANA YA HADATHI NA AINA ZAKE

Post hii inakwenda kukugundisha maana ya hadathi pamoja na kutaja aina za hadathi