picha
FLUTTER SOMO LA 20: JINSI YA KU SIGN APP YA ANDROID KWENYE FLUTTER

Somo hili litakufundisha hatuwa kwa hatuwa jinsi ya ku sign app ya android kwenye flutter
picha
TAJWID SOMO LA 22: HUKUMU ZA SIJDAT TILAWA

Katika somo hili utakwend akujifunza kuhusu sijda zinazotokea wakati wa kusoma Quran.
picha
TAJWID SOMO LA 21: HUKUMU ZA MADD FAR’IY

Katika somo hili utakwend akujifunz akuhusu madd far’iy katika usomaji wa Quran tajwid.
picha
TAJWID SOMO LA 20: HUKUMU ZA MADD TWAB'IY YAANI MADD YA ASILI

Katika somo hili utakwend akujifunza kw akirefu kuhusu madd twab’iy yaani madd za asili.
picha
TAJWID SOMO LA 19: HUKUMU ZA MADD NA AINA ZAKE

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu madd na aina zake. Utajifunza herufi za madd na umuhimu wa madd katika tajwid.
picha
TAJWID SOMO LA 18: HUKUMU ZA WAQF WAL IBTIDAI

Katika somo hili utakwend akujifunz akuhusu hukumuza waqfu katika usomajiwa quran.
picha
TAJWID SOMO LA 17: HUKUMU ZA IDGHAM NA IDHHAR KATIKA LAAM.

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu hukumu idgham na idhhar katika laam.
picha
TAJWID SOMO LA 16: HUKUMU ZA TAFKHIM NA TARQIQ

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu hukumu za tafkhim na tarqiq
picha
TAJWID SOMO LA 15: HUKUMU ZA QALQALA

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu hukumu za Qalaqala katika usomaji wa tajwid.
picha
TAJWID SOMO LA 14: KUHUMU ZA MIM SAKINA

Katika somo hili utakwend akujifunza kuhusu hukumu za ki tajwid za mim sakina.
picha
TAJWID SOMO LA 13: SHERIA ZA AL-IKHFAA

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu hukumu za Al ikhfaa katika usomaji wa Tajwid
picha
TAJWID SOMO LA 12: SHERIA ZA IQLAB

Katika somo hili utakwenda kujifunzakuhusu hukumu za iqlab katika usomaji wa tajwid.
picha
TAJWID SOMO LA 11: HUKUMU YA IDGHAM

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu hukumu za idgham katika tajwid
picha
TAJWID SOMO LA 10: HUKUMU YA IDHHAR

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu hukumu za idhhar na mifano yake.
picha
TAJWID SOMO LA 9: HUKUMU ZA NUN SAKINA NA TANWIN

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu hukumu za kitajwid za nun sakina na tanwin
picha
TAJWID SOMO LA 8: HUKUMU ZA KUSOMA BASMALA NA ISTI'ADHA

Katika somo hili utakwenda kujifunza kanuni za usomaji wa isti’adha na basmallah.
picha
TAJWID SOMO LA 7: HARAKA NA IRABU KATIKA LUGHA YA KIARABU

Katika somo hili utakwenda kujifunzakuhusu haraka na irabu katika lugha ya kiarabu
picha
TAJWID SOMO LA 6: SIFAT AL KHURUF

hapa utakwenda kujifunza kuhusu sifa za herufi za kiarabu
picha
TAJWID SOMO LA 5: MAKHARIJA AL KHURUF

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu makharijal khuruf
picha
TAJWID SOMO LA 4: UMUHIMU WA KUSOMA TAJWID

Katika somo hili utakwend akujifunza kuhusu umuhimu wa kusoma elimu ya tajwid.
picha
TAJWID SOMO LA 3: AINA ZA VIRAA KATIKA USOMAJI WA QURAN

Katika somo hili utajifunza kuhusu viraa vya usomaji wa Quran. Viraa hivi ni tofauti na herufi saba
picha
TAJWID SOMO LA 2: HERUFI SABA KATIKAUSOMAJI WA QURAN

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu herufi saba katika usomaji wa tajwid.
picha
TAJWID SOMO LA 1: MAANA YA ELIMU YA TAJWID NA KANUNI ZAKE

Katika somo hili utakwend akujifunza maana ya elimu ya tajwid kisheria. Pia utajifunza hukumu ya kusoma tajwid.
picha
FLUTTER SOMO LA 19: JINSI YA KUBADILI APP ID AMA BUNDLE IDENTIFIER NA CONFIGURATION NYINGINE

Katika somo hili utajifunza jisni ya kubadili package name ama app id kwenye Android app na Bundle Identifier kwenye iOS app na taarifa nyinginezo.Page 1 of 200

Kuhusu Bongoclass


image

Bongoclass ni jukwaa la Kitanzania lenye lengo la kushirikisha maarifa na akili ili kukuza uwezo wa watu binafsi na jamii kwa ujumla. Kupitia tovuti yetu, programu ya simu, na mitandao ya kijamii, Bongoclass hutoa maudhui ya elimu bure kwa Kiswahili katika maeneo mbalimbali kama afya, burudani, na masomo ya shule. Jukwaa hili linajikita katika kutoa fursa za kujifunza, kushirikiana, na kukuza uchumi kwa kuzingatia muktadha wa kitamaduni na lugha ya Kiswahili.