TARATIBU ZA EDA NA TALAKA


  1. MAANA YA TALAKA

  2. SULUHU KATI YA MKE NA MUME

  3. HAKI YA KUTALIKI

  4. TALAKA ZINAZO REJEWA

  5. TALAKA ZISIZO REJEWA

  6. TARATIBU ZA KUTALIKI

  7. TALAKA KABLA YA JIMAI

  8. MALEZI YA WATOTO WACHANGA BAADA YA TALAKA

  9. EDA YA KUFIWA

  10. KUINGIA NA KUTOKA ED