YALIYOMO

1. MAANA YA TAWHID

2. NGUZO ZA IMAN

3. SHIRK

4. KUMUAMINI MWENYEZI MUNGU

5. KUAMINI MALAIKA

6. KUMUAMINI MWENYEZI MUNGU SIO JAMBO LA KIBUBUSA

7. USHAHIDI JUU YA UWEPO WA ALLAH

8. ATHARI NA FAIDA ZA KUMUAMINI ALLAH

9. KWA NINI UISLAMU NDIO DINI SAHIHI

10. MADAI YA MAKAFIRI JUU YA UWEPO WA MWENYEZI MUNGU

11. KUSIMAMISHA UISLAMU KATIKA JAMII

12. KUAMINI VITABU VYA ALAAH

13. VIGEZO VYA DINI SAHIHI

14. KWA NINI MWANADAMU HAWEZI KUUNDA DINI SAHIHI

15. NJIA ZA KUMTAMBUA MWENYEZI MUNGU

16. MAANA NA ASILI YA DINI

17. NGUZO SITA ZA IMAN

18. AINA ZA DINI NA ATHARI ZAKE

19. KUAMINI MITUME WA ALLAH

20. KUAMINI QADAR NA QUDRA ZA ALLAH

21. KUAMINI SIKU YA MWISHO