NAMNA YA KUTEKELEZA IBADA YA HIJA


 1. MAANA YA HIJA NA UMUHIMU WAKE

 2. WANAOWAJIBIKA KUHIJI

 3. MUDA WA KUHIJI

 4. VITUO VYA KUNUIA

 5. IHRAM

 6. KAFARA KWA ALIYEVUNJA MASHARTI YA IHRAM

 7. AINA ZA HIJA

 8. MATENDO YA HIJA

 9. KUHIRIMIA HIJA

 10. TALIYA

 11. TAWAF

 12. KUSA'I

 13. TARWIYA NA KUSIMAMA ARAFA

 14. KULALA MUZDALIFA

 15. SIKU ZA TASHRIQ, KUCHINJA NA HIJA YA KUAGA

 16. YANAYOBATILISHA HIJA

 17. MAANDALIZI YA HIJA

 18. SAFARI YA HIJA

 19. NAMNA YA KUHIJI HATUA KWA HATUA

 20. KWA NINI LENGO LA HIJA HALIFIKIWI